Veileder om identifisering av skadedyr

Hva er et skadedyr?
22/03/2015
Stokkmaur
28/05/2020

Veileder om identifisering av skadedyr

For å finne ut om du står overfor et skadedyrproblem og i så fall hvilket, er det helt avgjørende å få identifisert hva slags skadedyr som eventuelt er tilstede. Ikke alle dyr du kommer over innendørs eller utendørs i hagen o.l. er skadedyr. Dersom du for eksempel finner en markkakerlakk innendørs, skal du ikke sette i gang bekjempelse fordi dette er en art som kun lever utendørs i norsk natur og ikke vil overleve og forplante seg innendørs. Kommer du derimot over tysk kakerlakk innendørs skal denne arten bekjempes med stor innsats. Det er også ofte stor forskjell på hvordan man skal bekjempe forskjellige skadedyrarter. Noe er effektivt mot en art, mens samme type tiltak kan ha ingen effekt på en annen. Kuldebehandling mot brun pelsbille er en effektiv bekjempelsesstrategi, mens dette for dens nære slektning pelsbille vil være lite virksomt fordi denne lever utendørs i Norge året rundt og tåler kulde godt.

 

Hjelp til identifisering av dyr kan du få gjennom diverse litteratur og nettsider. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du søke hjelp hos et profesjonelt skadedyrfirma eller kontakte oss på Folkehelseinstituttet.