Hvordan vi jobber

Hvordan vi jobber

Hvordan vi jobber1

Forebygging

Tips og råd til forebygging gis ved alle oppdrag. Alle levende organismer, skadedyr inkludert, trenger visse ting for å overleve: vann, næring og steder der de kan leve og formere seg. Dersom du klarer å forhindre at skadedyr får tilgang på dette, vil sjansen for at skadedyr etableres reduseres dramatisk.

Identifisering og planlegging

Antec Skadedyrkontroll tilbyr alle kunder gratis befaring, slik at vi får bekreftet/avkreftet om du har skadedyr. Et skadedyr er et dyr som på en eller annen måte plager oss mennesker (sykdomsframkallende mikroorganismer regnes ikke med i denne sammenhengen). Skadedyr kan skape stress og mistrivsel, gi stikk eller bitt, spre sykdommer, gi allergi samt forårsake materiell skade og økonomisk tap. Relativt enkle forebyggende tiltak kan iverksettes for å forhindre problemer med skadedyr. Når dyr allikevel påtreffes, må det vurderes om disse er skadedyr og hva slags bekjempelse det eventuelt skal settes i gang. Vi vurderer arter som er til stede samt behovet for bekjempelse i forhold til deres skadepotensial og omfang. Ut fra lovverkets krav og din individuelle toleranse for skadedyr, kommer vi i dialog fram til en klar målsetning for bekjempelsen.

Hvordan vi jobber2
Hvordan vi jobber3

Bekjempelse

Har du fått identifisert et skadedyr på eiendommen din og du bestemmer deg for å bekjempe dette, er det flere forhold du må ta stilling til: i hvilken grad skal skadedyret bekjempes (reduksjon eller total utryddelse) og hvilke bekjempelsesmetoder eller midler som skal benyttes. Vår erfaring er din trygghet! I følge Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-2 plikter en skadedyrbekjemper å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på helse og miljø og som kan føre til ønsket resultat. En slik bekjempelse, der bruk av kjemiske midler skal minimeres og kombineres med andre mer miljøvennlige bekjempelsesmetoder, kalles integrert skadedyrbekjempelse. Alternativer til kjemiske bekjempelsesmetoder kan f.eks. være kulde-/varmebehandling, oppbevaring av matvarer i tette poser/bokser, bruk av feller og rengjøring/rydding. Integrert bekjempelse kan være mer arbeids- og ressurskrevende, men vil kunne gi helse- og miljøgevinst.