Veileder om identifisering av skadedyr
22/03/2015
Veileder om identifisering av skadedyr
22/03/2015

Hva er et skadedyr?

Et skadedyr er et dyr som på en eller annen måte plager oss mennesker (sykdomsframkallende mikroorganismer regnes ikke med i denne sammenhengen). Skadedyr kan skape stress og mistrivsel, gi stikk eller bitt, spre sykdommer, gi allergi samt forårsake materiell skade og økonomisk tap. Relativt enkle forebyggende tiltak kan iverksettes for å forhindre problemer med skadedyr. Når dyr allikevel påtreffes, må det vurderes om disse er skadedyr og hva slags bekjempelse det eventuelt skal settes i gang